Małgorzata Gazda "Spór o podpis w komórce"
  • Małgorzata Gazda "Spór o podpis w komórce"

Małgorzata Gazda "Spór o podpis w komórce"

40,00 zł
Brutto

"Spór o podpis w komórce" 

Autor: Małgorzata Gazda

Ilość
Produkt dostępny

Rozważania Autorki dotyczą pochodzenia informacji genetycznej w organizmach biologicznych, a dokładniej: poglądów na ten temat, jakie głosi Stephen C. Meyer, dzisiaj główny reprezentant tzw. ruchu inteligentnego projektu. Problem pochodzenia tej informacji jest w istocie problemem pochodzenia życia. We współczesnej nauce dominuje przekonanie, że informacja genetyczna pojawiła się i nadal się pojawia dzięki niekierowanym procesom przyrodniczym. Nie ustalono jeszcze, w jaki sposób pojawił się skomplikowany system przechowywania i przekazywania tej informacji. W literaturze przedmiotu można odszukać ponad 150 rozmaitych teorii na ten temat. Większość uczonych nie chce jednak uznać hipotezy projektu za hipotezę naukową. 
Dr Małgorzata Gazda nie tylko przedstawiła argumenty Meyera na rzecz inteligentnego zaprojektowania informacji genetycznej i argumentowała na rzecz poważnego traktowania hipotezy projektu, ale także na podstawie najnowszych badań biochemicznych wzmocniła argumenty omawianego autora w ich warstwie przyrodniczej.
Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Uniwersytet Zielonogórski

Jak Bóg doprowadził do tego doktoratu i książki dr Małgorzaty Gazdy?
Prof. Jodkowski zaproponował mi pisanie doktoratu z obszaru biblijnego stworzenia i konfliktu z nauką. Odmówiłem, wiedząc, że nie taką rolę Bóg mi wyznaczył w Jego dziele, ale kiedy dowiedziałem się, że doktorat z filozofii można robić, niekoniecznie kończąc studia filozoficzne, Bóg skierował moje myśli do innej kandydatki. Małgosia właśnie skończyła studia na Uniwersytecie Medycznym, Wydział Farmacji. Miała więc wspaniałe przygotowanie z nauk przyrodniczych, co było ważnym atutem dla zajęcia się sporem o stworzenie. Pracowała już wówczas kilka miesięcy w aptece. Wiedziałem, jak bije się z myślami, czy tak ma wyglądać jej życie. Gdy przedstawiłem jej wizję doktoratu mało nie podskoczyła z radości - to było to! Pojechaliśmy niezwłocznie razem do Prof. Jodkowskiego. Profesor powątpiewał: "U mnie jeszcze żadna kobieta nie napisała doktoratu. Wie pastor, najpierw jest zapał, potem mąż, dzieci i te sprawy". Obruszony odparłem:"Panie Profesorze, Pan nie zna tej Dziewczyny. Jak ona się do czegoś weźmie to na pewno skończy!": Minęło 6 lat, niemożliwe stało się faktem. Doktorat Małgorzaty Gazdy jest przełomowy dla zdominowanej przez komunistyczny naturalizm polskiej nauki. Analiza sporu wokół książki prof. Meyera "Podpis w komórce" przeprowadzona z dr Gazdę wzmacnia jego wniosek, że najlepszym wyjaśnieniem pochodzenia informacji zakodowanej w DNA komórki jest odwołanie się do Inteligentnego Projektanta. Chwała Bogu i wielkie podziękowania dla Profesora Jodkowskiego, rodziców i samej autorki!
Pastor Paweł Chojecki
Kościół Nowego Przymierza w Lublinie
Redaktor naczelny "Idź Pod Prąd"
spór_o_podpis_w_komórce

Szczegółowe referencje