Paweł Chojecki "Trudne wersety"
  • Paweł Chojecki "Trudne wersety"

Paweł Chojecki "Trudne wersety"

25.00
Tax included

"Trudne wersety"

Autor : Paweł Chojecki

Liczba stron: 200

WYSYŁKA PO 15-TYM PAŹDZIERNIKA!!

Quantity

Podstawowa różnica między biblijnym chrześcijaństwem a religiami tkwi w podejściu do zbawienia człowieka. Biblia objawia, że ratunek przed wieczną karą za grzechy przynosi nam w prezencie sam Bóg. Do nas należy jedynie przyjęcie tego daru. Dzieje się tak, gdy mając świadomość grożącego nam piekła, zwrócimy się do Jezusa z ufną prośbą „Jezu, ratuj!”. Wymyślone przez ludzi religie odwracają ten porządek, twierdzą, że na zbawienie (dowolnie rozumiane) człowiek musi sobie zasłużyć – dobrymi uczynkami, pobożnością, wytrwaniem w wierze, skorzystaniem z pośrednictwa kasty kapłanów, udziałem w odprawianych przez nich rytuałach (sakramentach) itd. Fałszywi nauczyciele religijni posługują się nawet Biblią, by pokrętnie udowadniać swoje tezy.
Książka „Trudne wersety’” wykazuje ich błędy, by człowiek szczerze szukający Boga mógł znaleźć spokój i wolność w ramionach samego Jezusa. Nic nigdy już go z nich nie wyrwie!

I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. (Jan 10:28)

Zanim zagłębisz się w rozważania, jak rozumieć tzw. trudne wersety na temat zbawienia, skoncentruj się na jasnych obietnicach Jezusa i Jego apostołów! Podstawowa zasada interpretacji tekstów trudnych – zarówno w Biblii, jak i w potocznej komunikacji – mówi, że miejsca trudne wyjaśnia się, opierając się na jasnych tekstach. Inaczej mówiąc, jeśli Twój rozmówca jasno wyrazi się na jakiś temat, a potem powie coś, co trudno Ci zrozumieć, to szukasz interpretacji jego mniej zrozumiałej wypowiedzi, odnosząc się do wcześniejszych jasnych deklaracji w danej kwestii. Zakładamy, że nasz rozmówca jest spójny wewnętrznie. Tym bardziej założenie wewnętrznej spójności możemy odnieść do Biblii i do Jej Autora!

Efez. 2:5-9
2:5 I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście –
2:6 I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,
2:7 Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.
2:8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
2:9 Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

trudne_wersety

Specific References